Khóa Tập huấn về Đạo đức và trách nhiệm nghề Luật do BABSEA CLE và Khoa Luật trường Đại học Kinh tế Quốc dân kết hợp tổ chức

11 tháng 08, 2017

Với mục đích nâng cao nhận thức về đạo đức và trách nhiệm nghề Luật cho giảng viên, sinh viên, khóa Tập huấn về Đạo đức và trách nhiệm nghề Luật đã được tổ chức Nhịp cầu nối liền Đông Nam Á (BABSEA CLE) kết hợp cùng  Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án Giáo dục Pháp luật Cộng đồng (NEU CLE) - Trung tâm Bồi Dưỡng và Tư vấn Pháp luật thuộc Khoa Luật triển khai thành công.

Xem chi tiết...

Buổi giảng dạy pháp luật về An toàn giao thông tại trường THCS Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

11 tháng 08, 2017

Ngày 19/09/2016, Dự án giáo dục pháp luật cộng đồng NEU-CLE thuộc Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Pháp luật (Khoa Luật trường Đại học Kinh tế quốc dân) đã tổ chức một buổi giảng dạy pháp luật cộng đồng hướng đến các em học sinh tại trường THCS Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Xem chi tiết...

Top